Disclaimer

Deze site wordt onderhouden door vrijwilligers van Nivon Natuurvrienden. Hoewel wij ons best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Nivon Natuurvrienden ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De rechten van beeldmateriaal op deze site liggen bij de oorspronkelijke makers, tenzij uitdrukkelijk overgedragen aan Nivon Natuurvrienden. Overig materiaal mag voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden mits er een duidelijke bronvermelding wordt geplaatst.

Voor onze activiteiten maken we zoveel mogelijk gebruik van beeldmateriaal gemaakt tijdens onze eigen reizen en weekenden door de vrijwilligers en deelnemers zelf. We zijn iedereen die foto’s maakt die we kunnen gebruiken voor nieuwe activiteiten, erg dankbaar. Gezien het unieke karakter van de reizen maken we soms aanvullend gebruik van op internet beschikbaar beeldmateriaal. Gebruiken we ongevraagd beelden waarvan je over de rechten meent te beschikken, of ben je herkenbaar in beeld op een foto en wil je dat niet, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring

Door een activiteit bij Salto Reizen te boeken deel je informatie met ons. Daar gaan we natuurlijk zorgvuldig mee om en willen we graag transparant in zijn. In onze privacyverklaring lees je precies welke gegevens we nodig hebben en waarvoor we die bewaren. Lees de privacyverklaring of stuur je vragen naar info@saltoreizen.nl.

Wandelen met Spring Reizen op een huttentrektocht door de bergen (Bas Wetter)Salto/Spring Cloud

Deel je Salto vakantie foto’s met je reisgenoten op de Salto Cloud! Je foto’s en video’s blijven negen maanden na de vertrekdatum van de activiteit op de Nederlandse server beschikbaar.

Wij maken gebruik van de Spring Cloud, de vrijwilligers van Spring hebben echter geen toegang tot het deel dat wij gebruiken.

Aan het gebruik van de Salto/Spring Cloud zijn wel enkele voorwaarden van toepassing. Salto is voor de promotie van haar activiteiten afhankelijk van de foto’s van deelnemers. Met het gebruik van de Salto/Spring Cloud stem je er mee in dat de beelden door Salto en het Nivon, inclusief aanpassingen, gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden. Daarbij streven we naar naamsvermelding, plaats daarom jouw beelden in een map met jouw naam (bedenk of je ook je achternaam wilt vermelden). Salto maakt een selectie van de beelden van een activiteit en neemt die op in haar beeldbank. Het plaatsen van bestanden op de Salto/Spring Cloud die niet gerelateerd zijn aan de Salto activiteit is niet toegestaan, deze bestanden kunnen zonder notificatie van de Salto/Spring Cloud verwijderd worden.

De beelden worden niet aan derden verstrekt. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de auteur en kan op verzoek van de auteur en/of de afgebeelde persoon verwijderd worden. Met vragen over het beeldmateriaal kan je terecht bij info@saltoreizen.nl. De Algemene Voorwaarden van het Nivon zijn van toepassing op deze overeenkomst, zie https://nivon.nl/tarieven-voorwaarden/.