Werkgroep

We zijn SALTO begonnen met een club van enthousiaste kwartiermakers: Bas, Marjette, Johan en Jitske. Wij vormen voorlopig de ‘harde kern’ van SALTO.

SALTO werkt volgens het kapstok-principe: we bieden een podium waar vrijwilligers de kans krijgen om reizen en weekenden uit te werken en begeleiden, maar doen dat niet per se zelf. Wij zorgen voor de website, de administratie en de financiën. We zoeken naar mensen die reizen voor ons willen opzetten, en screenen ingediende voorstellen op geschiktheid en veiligheid. Wij besluiten of een reis of weekend op het programma komt of niet.

We hebben nog geen officieel bestuur en vastgelegde taakpakketten – dat is iets voor de toekomst. We vergaderen op dit moment alleen digitaal. In de toekomst willen we hybride gaan werken: een deel van de vergaderingen digitaal, maar af en toe ook fysiek bij elkaar komen voor de gezelligheid.

Meedoen?

Lijkt het je leuk om een nieuwe werkgroep binnen NIVON te helpen opzetten? Heb je goede ideeën over hoe we dat zouden moeten doen? Meld je dan aan als werkgroeplid via info@saltoreizen.nl. Vele handen maken licht werk, dus versterking is welkom!